Tehnilised nõuded failidele

ENIM LEVINUD VEAD

Valge värvi overprint

Overprinti ei tohi kasutada valgete või värviliste objektide puhul. Valged objektid kaovad ära ja värviliste toon võib muutuda. Overprint on lubatud ainult värvilisel taustal olevatele väiksematele mustadele objektidele ja spot-toonina tehtud lõikejoontele.

Must = 100% K

100% must ei jää piisavalt tume.
Kasutage Rich Black musta (ca 200% värvi).
Näiteks C=40%, M=30%, Y=30%, K=100%

F A I L I    M Õ Õ T K A V A ,   F O R M A A T   J A    R E S O L U T S I O O N :

MÕÕTKAVA

Enamasti tehakse failid mõõtkavas 1 : 1.
Üle 5 m suuruste trükiste puhul soovitame kasutada 1 : 2 kuni 1 : 10 mõõtkava.
NB! Vähendatud mõõtkavas failide puhul kasutage samavõrra kõrgemat resolutsiooni.

RESOLUTSIOON

A2-st suuremate trükiste puhul on piisav resolutsioon 100 – 150 dpi.
Kuni A2 formaadi puhul soovitame resolutsiooni 150 – 300 dpi.
Fotokvaliteedis trükiste resolutsioon on kuni 600 dpi.

FORMAAT

Eelistatud trükifail on PDF/X-4 standardile vastavalt salvestatud komposiit-pdf, kus fondid on tehtud kurvideks.
Sobib ka ilma kihtideta TIF fail (LZW pakitud).

Võimalike vigade vältimiseks palume saata ka jpg näidisfail.

V Ä R V I H A L D U S :

CMYK

Trükime CMYK värvitoonides.
Soovitame kasutada CMYK värvihalduse seadeid Coated FOGRA 39.

SPOT

Juhime tähelepanu, et suur hulk Pantone Solid Coated lehvikus näidatud toone ei ole CMYK-trükis teostatavad.
Et saavutada võimalikult lähedast CMYK värvitooni, soovitame anda meile teada kasutatud PMS tooni kood.

NB! Kui neid nõudeid ei ole järgitud, siis trükikoda ei vastuta võimalike ebakõlade eest värvitoonides.

TÄHTIS INFO:

Spot valge peab olema 100% (ilma overprindita).
Vektorgraafikas tehtud üleminekutooni otsad peavad olema samas värvisüsteemis.
Ärge kasutage failinimedes täpitähti.
Öösimise turvaala on 50 mm, ärge paigutage sinna olulist infot. Ärge kasutage trükifaili valmistamiseks MS Office tarkvara.
Ärge lisage failile kujunduse nurkadesse lõikemärke (trim marks). Fondid peavad olema kurvitud.